ATTENTION!

Those who apply for admission by early deadline, can apply for tuition assistance ONLY by first deadline. 

Those who apply for admission by regular deadline, can apply for tuition assistance ONLY by second deadline.

Those who apply for admission by rolling deadline, can apply for tuition assistance ONLY by final deadline. 

if any of these dates fall on a non-working date, then the deadline will be moved to the following working day.

 Dec. 22, 2016  UGRAD – First Tuition Assistance Application Deadline
 Feb. 7, 2017  GRAD (and certificate) – First Tuition Assistance Application Deadline
 March 2, 2017  Continuing Students – Tuition Assistance Application Deadline
(the only deadline that applies to current GRAD and UGRAD students)
 April 7, 2017  UGRAD – Second Tuition Assistance Application Deadline
 May 7, 2017  GRAD (and certificate)  – Second Tuition Assistance Application Deadline
June 8, 2017 UGRAD – Rolling Tuition Assistance Application Deadline
 June 30, 2017  Deadline for international students to apply for international scholarship
 ** July 7, 2017  GRAD – Final Tuition Assistance Application Deadline
 Aug. 5, 2017  Deadline to submit Petition to Review Tuition Assistance status for early and regular applicants
 Aug. 7, 2017  Final deadline for certificate program only
 Sept. 4, 2017 Deadline to apply for student loans for the academic year 2017-18 for admitted and registered graduate students
 Sept. 5, 2017
 Deadline to submit Petition to Review Tuition Assistance status for rolling applicants
 Sept. 7, 2017 Deadline to apply for deferred payment for the academic year 2017-18 for admitted and registered undergraduate students

Tuition Assistance (TA) Notification Dates

Applicants who submit complete tuition assistance packages by AUA TA deadline dates will receive notification of their TA status by email, up to twelve weeks after each TA deadline date.

** Graduate program applicants who have applied for TA by the final deadline for graduate students will be notified of their TA status 1 week prior to the start of classes.

Ուսման վարձին ուղղված աջակցություն

Դեկտեմբերի 22, 2016 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու առաջին ժամկետ (բակալավրի կրթական ծրագրի դիմորդների համար)
Փետրվարի 7, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու առաջին ժամկետ (մագիստրոսի և վկայագիր շնորհող կրթական ծրագրերի դիմորդների համար)
Մարտի 2, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու ժամկետ արդեն սովորող ուսանողների համար
(ՀԱՀ-ում արդեն սովորող բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար միակ վերջնաժամկետը)
Ապրիլի 7, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու երկրորդ ժամկետ (բակալավրի կրթական ծրագրի դիմորդների համար)
Մայիսի 7, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու երկրորդ ժամկետ (մագիստրոսի և վկայագիր շնորհող կրթական ծրագրերի դիմորդների համար)
Հունիսի 8, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու վերջին ժամկետ (բակալավրի կրթական ծրագրի դիմորդների համար)
Հունիսի 30, 2017 Օտարերկրյա ուսանողների համար կրթաթոշակին դիմելու վերջնաժամկետ
 **Հուլիսի 7, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմելու  վերջին ժամկետ (մագիստրոսի կրթական ծրագրի դիմորդների համար)
Օգոստոսի 5, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմումի պատասխանի վերանայման դիմում- հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ (առաջին և երկրորդ փուլով դիմորդների համար)
Օգոստոսի 7, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու վերջին ժամկետ միայն վկայագիր շնորհող կրթական ծրագրի դիմորդների համար
Սեպտեմբերի 4, 2017 Ուսանողական վարկի դիմելու վերջնաժամկետ 2017-18թթ. ակադեմիական տարվա համար ընդունված և գրանցված մագիստրատուրայի ուսանողների համար:
Սեպտեմբերի 5, 2017 Ուսման վարձին ուղղված աջակցության  դիմումի պատասխանի վերանայման դիմում- հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ (վերջին փուլով դիմորդների համար)
Սեպտեմբերի 7, 2017 Տարժամկետ վճարման դիմելու վերջնաժամկետ 2017-18թթ. ակադեմիական տարվա համար ընդունված և գրանցված բակալավրի ուսանողների համար:

Ուսման վարձին ուղղված ֆինանսական աջակցություն (ՖԱ) ստանալու վերաբերյալ ծանուցման ժամկետներ

Նշված վերջնաժամկետներում ՖԱ ամբողջական փաթեթը ներկայացրած դիմորդները ՖԱ վերաբերյալ ծանուցումը կստանան էլեկտրոնային տարբերակով նշված յուրաքանչյուր վերջնաժամկետից հետո 12 շաբաթվա ընթացքում:

**Մագիստրոսի կրթական ծրագրի դիմորդները, ովքեր ՖԱ ամբողջական փաթեթը ներկայացնում են մագիստրոսի կրթական ծրագրի դիմորդների համար նախատեսված ուսման վարձին ուղղված աջակցության դիմելու վերջին ժամկետով, ՖԱ վերաբերյալ ծանուցումը կստանան դասերի սկսվելուց 1 շաբաթ առաջ: